קריינות לפרסומות ולתשדירי חסות

קריינות לפרסומות נחשבת אחת מסוגי הקריינות הקשה ביותר לביצוע. המפרסם מעוניין להעביר מסר ברור וחד-משמעי, בפרק זמן קצר ביותר, בדרך-כלל של עד חצי דקה – פרק הזמן העומד לרשותו לצורך שידור הפרסומת או תשדיר החסות. על קריינות לפרסומת או לתשדיר חסות להיות ברורה ומדויקת מבחינת האינטונציה (ההנגנה) על-מנת שהמסר שיועבר לצופה או למאזין יהיה ברור ותואם לדרישתו של המפרסם. אינטונציות שונות יעבירו מסרים שונים גם כאשר הטקסט זהה, לפיכך אי אפשר להגזים בחשיבותה של האינטונציה.

אנא פנו אלי לקבלת דוגמאות בהן ניתן לשמוע קריינות לפרסומות ולתשדירי חסות שביצעתי.

חוה קורן-ישראלי, קריינות מקצועית. כל הזכויות שמורות